Twingly statistik

lördag 29 december 2007

Än kan danska ”rockere” skapa rubriker

Jag håller just på att läsa den utmärkta boken Svensk maffia av Lasse Wierup och Matti Larsson. Än så länge handlar det om mc-gängens framväxt i Sverige med benäget bistånd från redan etablerade Hells Angels- och Bandidosavdelningar i Danmark.
Boken väcker en hel del minnen eftersom stridigheterna mellan de svenska grupperingarna var våldsamma och försiggick inne i Malmö.
Nu syns det nästan aldrig några Hells Angels- eller Bandidosmedlemmar i stan längre.
Men gängen lär fortsätta växa och enligt Svensk maffia finns de etablerade även på en radda mindre orter.
Intressant i sammanhanget är att läsa Lasse Wierups senaste artikel i DN om de danska gängen, rockere, som knuttarna kallas där. Av allt att döma har de mer eller mindre dragit sig tillbaka från de ställen där de varit aktiva.
Dock kan de fortfarande skapa rubriker. Nu är det den gamle Hells Angelsledaren Jönke Nielsen som råkat ut för ett knivöverfall.
Den unge man som, medveten eller omedveten om vem hans offer är, gav sig på mannen som en gång mördade Bullshitledaren Makrillen blev i sin tur knivstucken vid överfallet.
Vad som ligger bakom händelsen är ännu inte utrett, men DN:s rubrik om att "Mc-gängen i Danmark har stängt ner" tycks inte ha helt och hållet täckning.
Än är de rubrikstoff, den saken är klar.

Jah Hollis

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Inga kommentarer: