Twingly statistik

måndag 26 februari 2007

Bildt och Persson har gjort film tillsammans

Tänk att våra gamla statsministrar, Calle Bild och Goran ”Den levande kanonkulan” Persson, har gjort film tillsammans.
Och spelat in skivor och gett ut böcker om sina gemensamma öden och äventyr.
Kul att se att här finns en manlig gemenskap, en vänskap bortom politik och partigränser.

Jah Hollis

Inga kommentarer: