Twingly statistik

lördag 21 april 2007

Vilken värld vill bombhotarna att vi ska ha?

Sverigedemokraterna har problem med att hitta ett ställe där de kan hålla sitt årsmöte. Av rädsla för våldsamma demonstrationer och efter bombhot har har de fått nej tack från de ställen som skulle kunna hyra ut lokaler i Sverige.
Nu har även det danska hotell som skulle kunna inhysa årsmötet backat ur, av säkerhetsskäl. Det ligger väl någon form av hot där bakom med kan man tänka sig.
Jag hyser inga som helst sympatier för sverigedemokraterna, men jag gillar att leva i ett land där vi har åsiktsfrihet och mötesfrihet. Så länge man inte predikar våldsamheter i någon form mot medmänniskor, eller uppmanar till brott som riktar sig mot andra människors liv och hälsa, måste man få säga vad man vill.
Hotar man att bomba eller spöa upp människor som har en annan åsikt än man själv har, är man ute på väldigt hal is.
Jag menar, vad är det för samhälle bomb- och våldshotarna till vänster och höger vill ha?
Ett samhälle där man begränsar livet för alla som inte tycker som man själv? En diktatur?

Jah Hollis

Inga kommentarer: