Twingly statistik

tisdag 21 augusti 2007

Det trista nio-till-fem-livet i ett mc-gäng?

Livet i ett etablerat mc-gäng av typ Hell´s Angels eller Bandidos är omgivet av mycket mytbildning och när någon som rört sig i de inre kretsarna ger sig till att berätta hur det verkligen går till, väcker det ofta stort intresse.
Nu sägs en avhoppad svensk HA-medlem "för första gången" avslöja hur det verkligen är att vara med i den här innersta kärnan av hårda killar. Och ska man tro denne anonyme man, är det inte så kul.
Det är mera resan upp till toppen som är spännande, och sedan verkar det likna något slags nio-till-fem-liv.
Men frågan är hur mycket man kan lita på den här berättelsen. Och det är ju inte första gången det skrivs böcker om eller av medlemmar ur
Hell´s Angels innersta krets, böcker som ger en annan bild.
Själve ärkeängeln, Sonny Barger, har ju skrivit en radda böcker om livet som boss för
Hell´s Angels.
Danske HA-ledaren Jönke har också skrivit om sitt liv och om hur han tog livet av rivalerna Bullshits ledare Makrillen ("Makrellen er røget", löd en graffitikommentar till det på en vägg i Köpenhamn när det hänt).
Och gonzojournalistikens fader, Hunter S Thompson, har skrivit den kanske mest intressanta boken av dem alla om
Hell´s Angels.
Sonny Barger får ursäkta.

Jah Hollis

PS. Är inte Sonny Barger lite lik Jan Myrdal? DS.

Inga kommentarer: