Twingly statistik

måndag 5 mars 2007

Finalen på lördag Melodifestivalens sista?

Finalen i Melodifestivalen på lördag kommer enligt ett alldeles färskt förslag troligen att bli den sista. Åtminstone med det namn, och i den form den nu genomförs.
Denna för schlagervänner så omskakande nyhet har sin grund i det enkla faktum att alla melodier har tagit slut. Varken de gamla schlagerkompositörerna eller någon rookie har i år lyckats få till någon helt egen melodi.
Därmed kommer nu troligen både regler och namn att ändras till nästa år.
Enligt förslaget ska ett antal utvalda schlagerkompositörer få varsin säck med musikaliska klichéer. Av dessa ska man sedan sätta samman så kallade återvinningmelodier.
Tävlingens namn kommer också att ändras till Återvinningsmelodifestivalen.
Äh, det är klart att ni inte går på detta!
Allt kommer givetvis att rulla på i de gamla hjulspåren.
Hoppas jag inte skrämde någon.
Men Kenta, var är du nu när vi behöver dig?

Jah Hollis

Inga kommentarer: